Köpvillkor

Våra köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor, som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Priser

I webshopen visas varupriser inklusive moms. I kundvagnen och Kassan visas varupriser och fraktpriser med momsen specificerad.

Köp/beställning/order

Efter att du bestämt dig för vilken produkt du vill köpa klickar du på Beställningsknappen. Dina varor läggs då i en varukorg med fraktpriser. När du har handlat klart klickar du på Kassa. Därefter väljer du Betalningsalternativ och fyller i din Kundinformation (se nedan) samt klickar på Skicka order. Din order skickas då via e-post till oss och vi hanterar den samma dag för orderbekräftelse till din e-postadress med totalpris och leveranstid.

Kundinformation vid köp/beställning/order

Obligatoriska uppgifter vid köp: Privatpersoner; förnamn, efternamn, leveransadress, som skall vara samma som adressen för mantalsskrivning, telefon och e-postadress.

Juridisk person; firmanamn, organisationsnummer, fullständig leveransadress (box endast för brev), fakturaadress, e-postadress, telefonnummer och referensperson/beställare.

DIFA förbehåller sig rätt till kreditupplysning och följer lagen om användandet av kund och personuppgifter (PUL).

Är referenspersonen/beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt, som medför att DIFA lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.


Betalningsalternativ

Privatperson
Vi tar enbart emot betalningar via banköverföring till vårt bankkonto i Skandiabanken alternativt via Swish.

Företag/Organisation
Faktura med 10 dagars betaltid via vår samarbetspartner Cavepeople Management.
DESSA BESTÄLLNINGAR SKICKAS TILL OSS VIA E-POST.


Avgifter

Fraktavgift: Verklig fraktavgift (porto) debiteras och i regel används Postens eller Schenkers tjänster

Andra avgifter inkl moms:

Ej uthämtad leverans enl. speditörens väntetider: Samtliga fraktkostnader t.o.r. samt 120 kr i hanteringsavgift om inget annat överenskommits.  

Leveranstid

Normal leveranstid är ca 3-7 arbetsdagar efter beställning. Vid längre tid underrättas du omgående och kan då Avbeställa varan (se nedan).


Avbeställning

Som privatkonsument har du rätt att avbeställa din order innan vi skickat ordern till dig
Avbeställning av icke lagervara, vilken anskaffats speciellt för beställare, accepteras inte efter det att vi beställt varan från vår leverantör. En avbeställning gäller inte förrän avbeställningen bekräftats via e-post från oss.


Öppet Köp/Ångerrätt / Returfrakt

Som privatperson har du, enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock längst 7 arbetsdagar, från mottagandet.

Ångerrätten gäller då varan och förpackningen returneras i oförändrat/oskadat skick. Varan får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt.


Vi krediterar varans pris och beställaren står för samtliga fraktkostnader, om inget annat överenskommits.
Kreditering sker inom 30 dagar efter vi erhållit och godkänt varan i retur.

Anmälan/ångerretur. Se under Returfrakt nedan.

Reklamation/Varufel/Returfrakt

Vi följer Konsumentlagen i reklamationsärenden.

Vi byter ut varan och står för tillkomna fraktkostnader om inget annat överenskommits. Anmälan/reklamation: Se under Returfrakt nedan.

Reklamation/Transportskada/Returfrakt

Transportskada skall anmälas till speditören (Posten etc.) vid mottagandet av försändelsen och DifaShop skall kontaktas med Reklamation via e-mail till difashopse@gmail.com med en kopia på anmälan.  Upptäcker du skadan senare skall du anmäla/reklamera skadan omgående.

Vi byter ut varan och står för tillkomna fraktkostkostnader om inget annat överenskommits.

Anmälan/reklamation: Se under Returfrakt nedan.

Returfrakt

Returfrakt skall anmälas utan dröjsmål. Sänd ett e-mail till difashopse@gmail.com med uppgifter om varans orderdatum och ordernummer samt anledningen till returfrakten. Efter vi fått din anmälan om retur sänder vi ett s.k. RMA-nummer till dig via e-mail. Vi förbehåller oss rätten att inte motta returnerad vara om emballage eller fraktsedel inte är märkt med RMA-nummer.

Returen sker på avsändarens ansvar och risk, och till vår adress, som framgår under fliken Kontakt. Lämpliga fraktsätt är sådana, som kan spåras med fraktnummer.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Äganderättförbehåll

Alla varor du beställt är DifaShop´s egendom tills full betalning kommit oss tillhanda.

Tvister

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer i tvisteärenden.